Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Sprzedający: PHU U KONESERA GRZEGORZ KUŹMA

adres do zwrotu:

ul. MAKUSZYŃSKIEGO 6,

58-570 Jelenia Góra

e-mail kontaktowy:

ukonesera@op.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres konsumenta(-ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji

papierowej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Niepotrzebne skreślić.